Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. новембар 2019.

Захтев  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, За изградњу секундарне фекалне канализационе мреже – изградња фекалне канализације у Паштровићевој улици, КО Чукарица

29. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
25. новембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта експлоатације мермера као архитектонско – грађевинског камена из лежишта ”Трешњица”

25. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
22. новембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта тунела испод превоја Кадињача, деоница Дуб-Дубци

22. новембра 2019.|

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
22. новембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио  базне станице „NI4420_01 BO_Kladovo Djerdap“ на КП 1544/2 КО Кладово

22. новембра 2019.|

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
19. новембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција партера Савског кеја уз Карађорђеву улицу, на потезу од Бранковог моста до краја Бетон хале

19. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће