Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

13. новембар 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пристаништа за сопствене потребе на локацији Термоелектране „Никола Тесла Б“ у Обреновцу

13. новембра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
13. новембар 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пристаништа за сопствене потребе на локацији Термоелектране „Никола Тесла А“ у Обреновцу

13. новембра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
12. новембар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег производног погона за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса ”Elixir Zorka”

12. новембра 2020.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Носилац пројекта, предузеће „Elixir Zorka – Mineralna djubriva“ d.о.о, Шабац, Хајдук Вељкова 1, поднео је Министарству заштите животне средине, захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег производног погона за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса ”Elixir Zorka”, на к.п.бр. 6915/35, КО Шабац, на териорији града Шапца, дана 22.06.2020. године, заведен под бр. 353-02-1202/2020-03.
5. новембар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Производни комплекс ”EcoMet Reciklaža” д.о.о, на к.п. број 505, 694 i 717 КО Зајача

5. новембра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)  даје следеће
2. новембар 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

2. новембра 2020.|

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, „AVECO“ д.о.о. из Младеновца, ул. Краља Петра Првог бр. 34, поднео Министарству заштите животне средине, Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта –Центар за управљање отпадом „AVECO“  (складиштење опасног и неопасног отпада и третман неопасног отпада – I фаза, на к.п. бр. 587/2 К.О. Младеновац Варош, градска општина Младеновац, заведен под бројем 353-02-1894/2020-03.од 28.09.2020. године. Jавна расправа и презентација предметне Студије чије је одржавање било предвиђено за 03.11.2020. године са почетком у 10:00h  у просторијама ГО Младеновац, неће бити одржана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са Инструкцијом Владе Србије којом је прописано да се састанци одржавају коришћењем информационо комуникационих средстава.