Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

4. novembar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka i dolomita na površinskom kopu ”Brdanjak”

4. novembra 2019.|

Na osnovu čl.28. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
4. novembar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ”Metković”

4. novembra 2019.|

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
4. novembar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Reciklažnog centra „„YUNIRISK“

4. novembra 2019.|

Na osnovu čl. 12. stav 1., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
18. oktobar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcije dela Tople valjaonice

18. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
18. oktobar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta magistralnog gasovoda (interkonektor), granica Bugarske – granica Mađarske, deonica 5 (Kompresorka Stanica)

18. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće