Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. oktobar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za proizvodnju kreča kapaciteta 350t/dan na platou kamenoloma „Suvodo“- izgradnja krečne peći F-5 na katastarskoj parceli 515 KO Jelen Do, na terotoriji opštine Požega

14. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
4. oktobar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije rude olova, cinka i bakra u ležištu ”Veliki Majdan”, na teritoriji SO Ljubovija

4. oktobra 2019.|

Na osnovu čl.28. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
30. septembar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mosta preko reke Save na koridoru državnog puta  IB reda br. 21, deonica Novi Sad – Ruma – Šabac

30. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
28. septembar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta  izgradnje vetroelektrane „Krivača“

28. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
28. septembar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažurirane  Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i mehaničkog tretmana opasnog otpada

28. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće