Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

27. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода града Лознице

27. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
23. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње Фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља

23. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
20. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкције погона за брушење и тврдо хромирање ваљака

20. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
16. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину складишта опасног и неопасног отпада (проширење складишних капацитета у објекту који поседује употребну дозволу), на локацији оператера “INVESTFARM-IMPEX” Д.О.О.

16. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09) даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, INVESTFARM-IMPEX” Д.О.О. из Београда, Војводе Степе 414в, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину складишта опасног и неопасног отпада (проширење складишних капацитета у објекту који поседује употребну дозволу), на локацији оператера “INVESTFARM-IMPEX” Д.О.О., на к.п. бр.7992/1 и 7992/2 К.О. Београд 3, на територији града Београда, заведен под бројем 353-02-01232/2019-03 од 07.06.2019.године.
8. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута II реда од државног пута IIА реда број 217 до аутопута Е-75, Београд – Ниш

8. августа 2019.|

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће