Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. јун 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хотела ”STATTWERK”, на Зеленом венцу, на к.п.бр. 2168, КО Стари град

19. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
17. јун 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградње “Претакалиштa камионских и вагон цистерни”

17. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
17. јун 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела постојећег објекта магацина П.А. хемикалија и органских растварача, КО Шабац

17. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
14. јун 2019.

Zахтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка на површинском копу „Буторке“ код Кладова

14. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
13. јун 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Тунелског оперативног центра ”Манајле”, КО Кржинце

13. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће