Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

4. јун 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Дунав, на стационажи од км 1164+700 до км 1165+200, на делу к.п.бр. 1681/1, КО Крњача

4. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
4. јун 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из реке Дрине, на стационажи од км 15+750 до км 16+050, на к.п. број 5372, КО Бадовинци

4. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
4. јун 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Бели Тимок, на стационажи од км 38+160 до км 38+370, на делу к.п.бр. 10343/10, КО Дебелица

4. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
4. јун 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Црни Тимок, на стационажи од км 41+953 до км 42+229, на делу к.п.бр. 8767 и 2392, КО Сумраковац и Савинац

4. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
4. јун 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Црни Тимок, на стационажи од км 43+277 до км 43+528, на делу к.п.бр. 8765 и 2392, КО Сумраковац и Савинац

4. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће