Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

2. март 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Велике Мораве на траси будућег државног пута IIA реда број 158

2. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. фебруар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као природног грађевинског материјала на локацији ”Црвено врело”, на кат. парцели бр. 1359/2, КО Горњи Бранетићи

28. фебруара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
25. фебруар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта повезивања општине Љиг на колубарски регионални систем за водоснабдевање

25. фебруара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
19. фебруар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта уклањања линије вертикални конти лив у згради број 3, КО Радинац

19. фебруара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
19. фебруар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела објекта – Аеродром ”Никола Тесла”, Београд – Терминал 2

19. фебруара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће