Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

2. септембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базне станице на локацији “KG4473­_01 KS_Brus_Centar“

2. септембра 2019.|

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
2. септембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње туристичког објекта на КП 2/53, КО Копаоник

2. септембра 2019.|

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
27. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода реке Дунав, од Бранковог моста до клуба Радецки у Земуну –деоница 1

27. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
27. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода реке Дунав, од Бранковог моста до клуба Радецки у Земуну –деоница 2

27. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
27. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Заштита Земуна и Новог Београда од великих вода реке Дунав, од Бранковог моста до клуба Радецки у Земуну –деоница 3

27. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е