Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. септембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације архитектонског камена на површинском копу „Јовановића Забран“

16. септембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
13. септембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске

13. септембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
13. септембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње висећег моста преко реке Западне Мораве, на к.п.бр. 3547, 5364/1, 3552/1, 3551, 3546, 2923 и 5399/2, КО Трстеник

13. септембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
6. септембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње приступног пута до компресорске станице КС-1 магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске

6. септембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
6. септембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње приступног пута до блок станице БС-7 магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске

6. септембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће