Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. новембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција партера Савског кеја уз Карађорђеву улицу, на потезу од Бранковог моста до краја Бетон хале

19. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
13. новембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за прераду кречњака на површинском копу ”Каона”, на к.п.бр. 1539, КО Кучево

13. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
6. новембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње саобраћајног прикључка приступног пута до блок станице БС18 магистралног гасовода – интерконектора граница Бугарске – граница Мађарске

6. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
6. новембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње саобраћајног прикључка приступног пута до блок станице БС16 магистралног гасовода – интерконектора граница Бугарске – граница Мађарске

6. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
5. новембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта мобилног постројења за третман неопасног отпада на територији Републике Србије

5. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће