Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. октобар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње ски стазе ”Панчић”, у оквиру Алпског скијалишта ТЦ  ”Копаоник”

14. октобра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
4. октобар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње ски стазе „Караман-Гребен“

4. октобра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
1. октобар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање посземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту „ Ловац“ у Костолцу

1. октобра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
25. септембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције раскрснице улице Никола Пашића и улице Димитрија Туцовића у Ужицу

25. септембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
24. септембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње приступног пута до блок станице БС10 магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске, на к.п. 10738 и 10103/2, КО Ковин

24. септембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће