Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. фебруар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта уклањања линије вертикални конти лив у згради број 3, КО Радинац

19. фебруара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
19. фебруар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела објекта – Аеродром ”Никола Тесла”, Београд – Терминал 2

19. фебруара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
11. фебруар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса реке Дрине, наспрам стационаже км 47+000, потес ”Сувата” код Липничког Шора

11. фебруара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
10. фебруар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције инсталација напајања ел. енергијом ТС-456, на КП 4400/48 КО Бор 2

10. фебруара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
6. фебруар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта пословног објекта – Апарт хотела, на катастарској парцели број 2216/2 КО Стари град, град Београд

6. фебруара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће