Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. јул 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Крстивојевића Мајдан”

15. јула 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
11. јул 2019.

Захтев за одлучивање о потреби  проценe утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из десног уређеног инундационог приобаља реке Велике Мораве са локације Ада

11. јула 2019.|

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
9. јул 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Јужне Мораве,

9. јула 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
1. јул 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега

1. јула 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
1. јул 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта мерне станице 3 (МС 3) на магистралном гасоводу (интерконектор) границе Бугарске – граница Мађарске

1. јула 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће