Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. март 2020.

Захтева  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Захтева  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за реконструкцију државног пута IIА реда бр. 203 (ранији Р-118а) Нови ПазарТутин

10. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
10. март 2020.

Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу моста преко реке Јасенице на државном путу IIА реда бр. 152 Топола 1 – Бућин гроб

10. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
4. март 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта доградње МХЕ „Сићево“

4. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
3. март 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње ски стазе, у оквиру Алпског скијалишта ТЦ  ”Копаоник”, на к.п. 1319/15 и 1333/1, КО Брзеће

3. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
3. март 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње ски стазе ”Панчић – Дубока”, у оквиру Алпског скијалишта ТЦ  ”Копаоник”, на к.п. 1319/15, 1328/3, 1877/4 и 1897, КО Брзеће

3. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће