Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. новембар 2019.

Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале хидроелектране „Ћелије“

22. новембра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
13. новембар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта  ”Клисура”, на деловима к.п.бр. 578/1 и 591/1, КО Добрача

13. новембра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
12. новембар 2019.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове котларнице у комплексу АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“ – БЕОГРАД

12. новембра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
12. новембар 2019.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Складиштење и третман неопасног и опасног отпада – ЕЕ отпад који не садржи фреон и отпадна возила, на к.п.бр.7306/4 и 7306/7, КО Ваљево

12. новембра 2019.|

На основу чл. 20. и 28. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
22. октобар 2019.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: фабрички комплекс за комплетирање стрељачке, спортске и ловачке муниције на кататарским парцелама број 743/5, 743/7, 743/8 КО Љубање

22. октобра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће