Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. август 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Утечњавање азота и кисеоника, на к.п.бр. 2571/4, КО Радинац

3. августа 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
29. јул 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу ”Солило”, КО Кучево

29. јула 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
23. јул 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину постројења за пречишћавање отпадних вода агломерације Лозница и Бања Ковиљача

23. јула 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
15. јул 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта затеченог стања објекта за производњу ксантата у оквиру хемијског комплекса „Bin commerce“ д.о.о. Београд – Огранак Крушевац 1

15. јула 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
15. јул 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта затеченог стања објекaта у оквиру хемијског комплекса „Bin commerce“ д.о.о. Београд – Огранак Крушевац 1

15. јула 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће