Zahtev za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje magistralnog gasovoda “Južni tok” na životnu sredinu za deonicu 6 – odvojak za Republiku Hrvatsku (broj 353-02-713/2014)

16. jula 2014.|

Zahtev za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje magistralnog gasovoda “Južni tok” na životnu sredinu za deonicu 6 – odvojak za Republiku Hrvatsku (broj 353-02-713/2014) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.