Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. мај 2016.

Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана електричног и електронског отпада на КП 10998/154 и КП 10998/34 КО Ђеле кула, територија Града Ниша

25. маја 2016.|

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
6. јануар 2016.

Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за инертизацију индустријских отпада са MID-MIX реактором у кругу Фабрике аутомотора „21. мај” у Раковици

6. јануара 2016.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01) даје следеће
23. септембар 2015.

Захтев за ажурирање Студије о процени утицаја постројења „Yunirisk” d.o.o.на локацији Фабрике аутомотора “21. мај ” у Раковици

23. септембра 2015.|

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће
16. јул 2014.

Захтев за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ Костолац б, на КП 303 Костолац – Село, град Пожаревац (број 353-02-409/2014-05)

16. јула 2014.|

Захтев за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ Костолац б, на КП 303 Костолац – Село, град Пожаревац (број 353-02-409/2014-05) можете погледати овде.
16. јул 2014.

Захтев за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње магистралног гасовода “Јужни ток” на животну средину за деоницу 5 – одвојак за Републику Српску (број 353-02-712/2014-05)

16. јула 2014.|

Захтев за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње магистралног гасовода “Јужни ток” на животну средину за деоницу 5 – одвојак за Републику Српску (број 353-02-712/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.