Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

1. јул 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега

1. јула 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
1. јул 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта мерне станице 3 (МС 3) на магистралном гасоводу (интерконектор) границе Бугарске – граница Мађарске

1. јула 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. јун 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње прикључног гасовода (МОР=50 bar) и главне мерно регулационе станоице (ГМРС) „Љубичево“

28. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. јун 2019.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса „Винча“

28. јуна 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
24. јун 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Реконструкције и доградње фабрике капсула за машинско прање судова“

24. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће