Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

1. октобар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање посземне воде до нивоа квалитета воде за пиће на изворишту „ Ловац“ у Костолцу

1. октобра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
30. септембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Саве на коридору државног пута  IБ реда бр. 21, деоница Нови Сад – Рума – Шабац

30. септембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. септембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  изградње ветроелектране „Кривача“

28. септембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. септембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране  Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада

28. септембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
25. септембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције раскрснице улице Никола Пашића и улице Димитрија Туцовића у Ужицу

25. септембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће