Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. новембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Погона за производњу патронираних емулзионих експлозива, емузионих матрица, тешког АНФО-а и АНФО експлозива и Руднел система

20. новембра 2019.|

На основу чл.28. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
19. новембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција партера Савског кеја уз Карађорђеву улицу, на потезу од Бранковог моста до краја Бетон хале

19. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
15. новембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу ”Солило”

15. новембра 2019.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
13. новембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за прераду кречњака на површинском копу ”Каона”, на к.п.бр. 1539, КО Кучево

13. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
13. новембар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта  ”Клисура”, на деловима к.п.бр. 578/1 и 591/1, КО Добрача

13. новембра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће