Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. март 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

16. марта 2020.|

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да се до даљнег отказује јавна презентација и јавна расправа у вези Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње новог моста на месту старог Савског моста, на катастарским парцелама број 473/6, 1508/368, 1508/369, 1496/14, 1508/361, 3292/8, 438/8, 3292/14, део 1508/331, део 445/1, део 473/12, део 473/11, део 1508/370, све у КО Савски венац (Општина Савски венац), и на катастарским парцелама број 2386/3, 2386/2, 2385/2, 2387/2, 2375/7, 2392/2, 6662/11, 6628/1, све у КО Нови Београд (Општина Нови Београд) –  носилац пројекта Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, заказане за 26.03.2020. године са почетком у 10 часова, у просторијама Пословне зграде Владе Републике Србије (СИВ 3 – сала протокола на првом спрату), ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, услед новонасталих околности које се тичу проглашења ванредног стања.
16. март 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Саве на  коридору државног пута IБ реда бр. 21, деоница Нови Сад – Рума – Шабац

16. марта 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
10. март 2020.

Захтева  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Захтева  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за реконструкцију државног пута IIА реда бр. 203 (ранији Р-118а) Нови ПазарТутин

10. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
10. март 2020.

Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу моста преко реке Јасенице на државном путу IIА реда бр. 152 Топола 1 – Бућин гроб

10. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
9. март 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Промене намене просторије бр. 24 из складишта готовог производа у производну целину линије Маргарита 2

9. марта 2020.|

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће