Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. јануар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта државног пута IIA реда бр. 259: Петља „Малча“ – раскрсница „Просек“

22. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
22. јануар 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу државног пута А5 (Аутопут Е-761) Појате – Прељина, деоница Мрчајевци – Прељина

22. јануара 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
22. јануар 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу државног пута А5 (Аутопут Е-761) Појате – Прељина, деоница Адрани – Мрчајевци

22. јануара 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
20. јануар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну срединув пројекта за фазну изградњу изградњу стамбено комерцијалних  објеката у блоку 12Б, у зони С5, КО Савски венац, град Београд

20. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
20. јануар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Дунавске улице на грађевинској парцели ГП 6

20. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће