Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. септембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК камена из лежишта ”Бранешци”, на к.п.бр. 697/1, КО Бранешци

22. септембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
21. септембар 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера као ТГК на површинском копу „Комарице“

21. септембра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
21. септембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта бране „Ресник“ на потоку Сикијевац

21. септембра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. септембар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину – фазна изградња деонице аутопута Е-761 од Крушевца (Кошеви) до Адрана km 27+600 – km 81+476.86 на секторима Крушевац (Кошеви) – Медвеђа

18. септембра 2020.|

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
17. септембар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта фазне изградње кабловске канализације „Дигитални коридор“ аутопута Е-761, Појате-Прељина, деоница Адрани – Прељина

17. септембра 2020.|

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће