Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. јун 2015.

Документација на енглеском језику, пројекта складишта фоссфогипса у К.О. ПРАХОВО

22. јуна 2015.|

На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. ставови 1. и 3. и чл. 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09) ), чл. 4. i чл. 5. ЕСПОО конвенције (The Law on Ratification of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context  („Official Gazette of  the Republic of Serbia“ , No. 102 /07),  даје следеће
22. јун 2015.

Захтев за одлучивање о учешћу Републике Србије, као потенцијално угрожене стране, у процедури процене утицаја на животну средину за пројекат изградње истраживачког вишенаменског реактора у Петену, Холандија

22. јуна 2015.|

На основу чланова  14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) и члана 3. Закона о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/2007),  Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје следеће
9. јун 2015.

Захтев за одлучивање о учешћу Републике Србије, као потенцијално угрожене стране, у процедури процене утицаја на животну средину за пројекат екплоатације и прераде руде злата и сребра у лежишту Тран

9. јуна 2015.|

На основу чланова 14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) и члана 3. Закона о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 102/2007), Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје следеће
25. мај 2015.

Консултација о прекограничном утицају на животну средину нацрта Генералног мастер плана саобраћаја Румуније

25. маја 2015.|

На основу чл. 23., Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 88/10) ), кao i чл.10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context („Службени гласник Републике Србије“ – Meђународни уговори, бр.102/07) даје следеће