Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. фебруар 2019.

Обавештење о поднетоj нотификацији у складу са ЕСПОО КОНВЕНЦИЈОМ за пројекат „Интерконекција националног гасног система Румуније са одговарајућим гасоводним системом Републике Србије укључујући напајање, катодну заштиту и оптичка влакна”

18. фебруара 2019.|

Министарству заштите животне средине достављена је нотификација за пројекат „Интерконекција националног гасног система Румуније са сличним гасоводним системом Републике Србије укључујући напајање, катодну заштиту и оптичка влакна” од стране Министарства животне средине Румуније, на енглеском језику, у складу са Еспоо конвенцијом, бр. 353-02-00307/2019-03 од 18.02.2019. године
5. септембар 2018.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја пројекта изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца

5. септембра 2018.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл. 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и   „Сл. гл.  РС“ бр. 30/10)  даје следеће
28. јул 2017.

Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије прометног развоја Републике Хрватске (2014.-2030)

28. јула 2017.|

У складу са Протоколом о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, у процедури консултација о прекограничном утицају на животну средину Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије прометног развоја Републике Хрватске (2014.-2030), Министарство заштите околиша и енергетике, је позвало на прекограничне консултације Републику Србију, Министарство заштите животне средине, да достави своје евентуалне коментаре на могуће прекограничне утицаје на животну средину на простору Републике Србије услед реализације наведене стратегије. У складу са члановима 8. и 9. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину, Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Министарство заштите животне средине је у обавези да омогући учешће у процедури консултација о прекограничном утицају Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије прометног развоја Републике Хрватске (2014.-2030) заинтересованим органима, организацијама и јавност.
6. април 2016.

Увид у садржину Стратешкe процена утицаја Националног програма за третман истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада Мађарске

6. априла 2016.|

У складу са Протоколом о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, у процедури консултација о прекограничном утицају на животну средину Националног програма за третман истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада и Стратешке процене утицаја на животну средину Националног програма за третман истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада, Министарство пољопривреде, одељење за заштиту животне средине Мађарске је позвало на прекограничне консултације Републику Србију, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, да достави своје евентуалне коментаре на могуће прекограничне утицаје на животну средину на простору Републике Србије услед реализације наведеног плана.
9. фебруар 2016.

Консултације о прекограничном утицају Плана управљања водним подручјима Републике Хрватске 2016.-2021

9. фебруара 2016.|

На основу чл. 23., Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 88/10), кao и чл.10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context („Службени гласник Републике Србије“ – Meђународни уговори, бр.102/07) даје следеће