Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. мај 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ски-стазе на к.п. бр. 550/23 и 551/2 „К.О. Доброселица

22. маја 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
22. мај 2019.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта АД за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд

22. маја 2019.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
21. мај 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора, граница Бугарске – граница Мађарске, за Деоницу 1, граница Бугарске (Вршка Чука) – Жабари

21. маја 2019.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
29. март 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова блокова А3 – А6, на локацији ТЕ Никола Тесла А, Градска општина Обреновац

29. марта 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. март 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора, граница Бугарске – граница Мађарске, која се односи на Деоницу 3, Ковин – Госпођинци

27. марта 2019.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће