Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

27. јун 2019.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта Mинистарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на Студију о процени утицаја на животну средину средину средину пројекта: Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево

27. јуна 2019.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
20. јун 2019.

Решење o сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције једносистемског у двосистемски далековод ДВ 2×110 kV бр. 117/1 Београд 2 – Београд 35 и ДВ бр. 1247 Београд 2 – Београд 22 (Барич)

20. јуна 2019.|

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. мај 2019.

Решење о сагласности на Студију постројења за синтеровање Смедерево

27. маја 2019.|

На основу члана 25. а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09),  даје следеће
27. мај 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ски-стазе на к.п. бр. 550/23 и 551/2 „К.О. Доброселица

27. маја 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. мај 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта ски стазе Крчмар

27. маја 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће