Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. октобар 2019.

Решење o сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хале површине 619 m2 за рафинацију олова, ”EcoMet Reciklaža” д.о.о Лозница

29. октобра 2019.|

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. октобар 2019.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта ”GASTRANS” d.o.o. – NOVI SAD

18. октобра 2019.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
4. октобар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса „Винча“

4. октобра 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
4. октобар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта            нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча у Београду

4. октобра 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
3. септембар 2019.

Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Аутопута Е-80, деоница Ниш – Плочник

3. септембра 2019.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће