Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. oktobar 2019.

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje hale površine 619 m2 za rafinaciju olova, ”EcoMet Reciklaža” d.o.o Loznica

29. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
18. oktobar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta ”GASTRANS” d.o.o. – NOVI SAD

18. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
4. oktobar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“

4. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
4. oktobar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta            nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu

4. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
3. septembar 2019.

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Autoputa E-80, deonica Niš – Pločnik

3. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće