Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. septembar 2019.

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Autoputa E-80, deonica Niš – Pločnik

3. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
23. jul 2019.

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta uklanjanja postojećih objekata ciglane i pratećih objekata na k.p. broj 5427/1 KO Batajnica

23. jula 2019.|

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
23. jul 2019.

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta izvedenih objekata na skladištu TNG Čačak

23. jula 2019.|

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
23. jul 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje i tretman otpadnih voda TE Kostolac za blokove B1, B2 i budući blok B

23. jula 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
22. jul 2019.

Rešenje o saglasnosti na Studiju Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, od km 117+477.02 do km 147+675.00

22. jula 2019.|

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće