Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

27. jun 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu sredinu projekta: Proširenje kapaciteta terminala za rasute i generalne terete Luke Smederevo

27. juna 2019.|

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
20. jun 2019.

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije jednosistemskog u dvosistemski dalekovod DV 2×110 kV br. 117/1 Beograd 2 – Beograd 35 i DV br. 1247 Beograd 2 – Beograd 22 (Barič)

20. juna 2019.|

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
27. maj 2019.

Rešenje o saglasnosti na Studiju postrojenja za sinterovanje Smederevo

27. maja 2019.|

Na osnovu člana 25. a u vezi sa članom 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09),  daje sledeće
27. maj 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje ski-staze na k.p. br. 550/23 i 551/2 „K.O. Dobroselica

27. maja 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
27. maj 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta ski staze Krčmar

27. maja 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće