Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. јануар 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, на к.п. бр. 2880, КО Дедина, Град Крушевац

14. јануара 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
26. децембар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње погона за производњу капсула за машинско прање судова, на к.п. бр. 2880, КО Дедина, Град Крушевац

26. децембра 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
25. децембар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградње “Претакалиштa камионских и вагон цистерни” на КП 52 и 58 КО Ниш –  Црвени крст и Реконструкције „Резервоарског простора, пумпне станице и цевоводне инсталације“

25. децембра 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. децембар 2019.

Решење о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта –Складиштење и третман неопасног и опасног отпада-ЕЕ отпад који не садржи фреон и отпадна возила на к.п. бр. 7306/4 и 7306/7 К.О. Ваљево

18. децембра 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
3. децембар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу креча на К.П. бр. 1547/1 КО Каона, Општина Кучево

3. децембра 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће