Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. januar 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Proces tehnologije rada privremeno skladištenje opasnog otpada (EE otpad i otpadna vozila) na KP 1571 KO Bakionica, Požega“

29. januara 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
18. decembar 2018.

Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta A5 (Autoput E-761) Pojate – Preljina, deonica Adrani – Mrčajevci

18. decembra 2018.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
18. decembar 2018.

Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta A5 (Autoput E-761) Pojate – Preljina, deonica Mrčajevci – Preljina

18. decembra 2018.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
20. novembar 2018.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije jednosistemskog u dvosistemski dalekovod DV 110 kV broj 117/1 i broj 121/1 TS Beograd 2 – TS Beograd 22 – TS Beograd 35

20. novembra 2018.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
9. septembar 2018.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena iz ležišta ”Ravnje”

9. septembra 2018.|

Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena iz ležišta ”Ravnje”, na k.p.br. 55, 56, 57, 73/1, 812/2, 814/1, 814/2, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 817, 818, 819, 820, 821/1, 822, 823, 824, 825, 826/1, 826/2, 826/3, 827, 828, 829, 830, 834/1, 834/2, 835 i 836, KO Ravnje, na teriotriji grada Valjeva, dana 27.08.2018. godine, zavedeno pod brojem 353-02-1760/2018-03.