Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

6. јун 2018.

Решење којим се одређује обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције котла ББ -1880 у оквиру погонског објекта блока II ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б, КО Ушће, ГО Обреновац, територија Града Београда

6. јуна 2018.|

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
30. мај 2018.

Решење којим се носиоцу пројекта Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса „Винча“, КО Винча, на територији општине Гроцка, Град Београд

30. маја 2018.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
11. мај 2018.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта уградње нове корачне пећи у постојећи објекат хале топле ваљаонице и изградњу пратећих објеката у комплексу фабрике за производњу и ваљање челика, КО Радинац, територија Града Смедерева

11. маја 2018.|

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
8. мај 2018.

Решење којим се носиоцу пројекта „Транс – коп“ д.о.о. Чајетина, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Експлоатација кречњака на површинском копу „Котурача“ код Чајетине

8. маја 2018.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
28. фебруар 2018.

Решење којим се носиоцу пројекта Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Проширење капацитета терминалa за расуте и генералне терете Луке Смедерево“, КО Смедерево, Град Смедерево

28. фебруара 2018.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће