Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. септембар 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње међународног путничког пристаништа на реци Дунав

28. септембра 2019.|

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
23. август 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај ѕа ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта –Складиштење и третман неопасног и опасног отпада-ЕЕ отпад који не садржи фреон и отпадна возила

23. августа 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 4. и чл. 15. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
26. јул 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора,  граница Бугарске – граница Мађарске, на територији Републике Србије, за Деоницу 4

26. јула 2019.|

На основу чл. 28. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће
9. јун 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као техничко-грађевинског камена у лежишту ”Лисина”

9. јуна 2019.|

На основу чл. 14. став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће
9. јун 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као техничко-грађевинског камена у лежишту ”Дреновачки Кик”

9. јуна 2019.|

На основу чл. 14. став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће