Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. октобар 2019.

Решење којим се носиоцу пројекта Регионални центар за управљање отпадом „Еко Тамнава“

18. октобра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
10. октобар 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студијe о процени утицаја на животну средину пројекта продужења радног века и повећања снаге блокова А1 и А2, снаге 2х210 MW, на катастарској парцели 1934/1 К.О. Уровци, Градска општина Обреновац

10. октобра 2019.|

На основу чл. 14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), даје следеће
30. септембар 2019.

Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за третман отпадне ливачке шљаке и муља

30. септембра 2019.|

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
28. септембар 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње међународног путничког пристаништа на реци Дунав

28. септембра 2019.|

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
23. август 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај ѕа ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта –Складиштење и третман неопасног и опасног отпада-ЕЕ отпад који не садржи фреон и отпадна возила

23. августа 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 4. и чл. 15. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е