Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

27. децембар 2019.

Решење којим се носиоцу пројекта „Еksplozivi Rudex“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта Погона за производњу патронираних емулзионих експлозива, емулзионих матрица, тешког АНФО-а и АНФО експлозива и Руднел система

27. децембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
21. новембар 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студијe о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкцијe дела Топле ваљаонице

21. новембра 2019.|

На основу чл. 14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), даје следеће
11. новембар 2019.

Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за производњу креча капацитета 350t/dan на платоу каменолома „Суводо“

11. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
3. новембар 2019.

Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта производње легура магнезијума из отпада на бази магнезијума нестандардног квалитета,

3. новембра 2019.|

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
3. новембар 2019.

Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада

3. новембра 2019.|

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће