Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. avgust 2019.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj ѕa ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta –Skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada-EE otpad koji ne sadrži freon i otpadna vozila

23. avgusta 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 4. i čl. 15. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće O B A V E Š T E NJ E
26. jul 2019.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta magistralnog gasovoda – interkonektora,  granica Bugarske – granica Mađarske, na teritoriji Republike Srbije, za Deonicu 4

26. jula 2019.|

Na osnovu čl. 28. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće
9. jun 2019.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dijabaza kao tehničko-građevinskog kamena u ležištu ”Lisina”

9. juna 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 4, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće
9. jun 2019.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dijabaza kao tehničko-građevinskog kamena u ležištu ”Drenovački Kik”

9. juna 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 4, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće
5. jun 2019.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu projekta eksploatacije dijabaza kao TGK na površinskom kopu ”Veliki Bašinac”

5. juna 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće