Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

5. jun 2020.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg proizvodnog pogona za proizvodnju mineralnih đubriva u okviru kompleksa ”Elixir Zorka”

5. juna 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 4, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće
3. jun 2020.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za upravljanje opasnim otpadom – skladištenje i tretman,  na k.p. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 i 3524/2 K.O. Vrčin

3. juna 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav  1. i 4. i čl. 15. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće
21. maj 2020.

Rešenje kojim se nosiocu projekta „Infrastruktura železnice“a.d., Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta  rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica (Putnička) – Čikerija-Bačalmaš-Baja

21. maja 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće
14. maj 2020.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Promene namene prostorije br. 24 iz skladišta gotovog proizvoda u proizvodnu celinu linije Margarita 2

14. maja 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 4., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09), daje sledeće
27. decembar 2019.

Rešenje kojim se nosiocu projekta „Eksplozivi Rudex“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta Pogona za proizvodnju patroniranih emulzionih eksploziva, emulzionih matrica, teškog ANFO-a i ANFO eksploziva i Rudnel sistema

27. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće