Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

5. јун 2020.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег производног погона за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса ”Elixir Zorka”

5. јуна 2020.|

На основу чл. 14. став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће
3. јун 2020.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање опасним отпадом – складиштење и третман,  на к.п. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 и 3524/2 К.О. Врчин

3. јуна 2020.|

На основу чл. 14. став  1. и 4. и чл. 15. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
21. мај 2020.

Решење којим се носиоцу пројекта „Инфраструктура железнице“а.д., Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта  реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица (Путничка) – Чикерија-Бачалмаш-Баја

21. маја 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
14. мај 2020.

Решење којим се одређује обим и садржај Студијe о процени утицаја на животну средину пројекта Промене намене просторије бр. 24 из складишта готовог производа у производну целину линије Маргарита 2

14. маја 2020.|

На основу чл. 14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), даје следеће
27. децембар 2019.

Решење којим се носиоцу пројекта „Еksplozivi Rudex“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта Погона за производњу патронираних емулзионих експлозива, емулзионих матрица, тешког АНФО-а и АНФО експлозива и Руднел система

27. децембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће