Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

27. новембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта изградње туристичког објекта на КП 2/53, КО Копаоник

27. новембра 2019.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
25. новембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постављања плутајућег пловила понтонског типа за снабдевање пловила погонским горивом, на локацији лучког подручја Велико Градиште

25. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
22. новембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, за  Идејни пројекат – денивелисани укрштај пруге Београд-Батајница-Шид (Суботица) и Булевара уметности на Новом Београду

22. новембра 2019.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 2, Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
16. октобар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице на локацији “KG4473­_01 KS_Brus_Centar“

16. октобра 2019.|

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
16. октобар 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње ски стазе „Караман Гребен“

16. октобра 2019.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће