Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. јануар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекат доградње система за аутоматско дозирање гума за ЦРХ Поповац

17. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 7., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекат доградње система за аутоматско дозирање гума за ЦРХ Поповац, на к.п. бр. 2226 КО Поповац, општина Параћин, носиоцу пројекта ”ЦРХ Србија” д.о.о., Поповац бб, 35254 Поповац – Параћин.
2. јануар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину,за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже – изградња фекалне канализације у Паштровићевој улици на грађевинскoj парцели “С24”

2. јануара 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 2, Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
31. децембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција партера Савског кеја уз Карађорђеву улицу, на потезу од Бранковог моста до краја Бетон хале, КО Стари град

31. децембра 2019.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
27. новембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта изградње туристичког објекта на КП 2/53, КО Копаоник

27. новембра 2019.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
25. новембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постављања плутајућег пловила понтонског типа за снабдевање пловила погонским горивом, на локацији лучког подручја Велико Градиште

25. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће