Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. januar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekat dogradnje sistema za automatsko doziranje guma za CRH Popovac

17. januara 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 7., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekat dogradnje sistema za automatsko doziranje guma za CRH Popovac, na k.p. br. 2226 KO Popovac, opština Paraćin, nosiocu projekta ”CRH Srbija” d.o.o., Popovac bb, 35254 Popovac – Paraćin.
2. januar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu,za izgradnju sekundarne fekalne kanalizacione mreže – izgradnja fekalne kanalizacije u Paštrovićevoj ulici na građevinskoj parceli “S24”

2. januara 2020.|

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 2, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
31. decembar 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcija partera Savskog keja uz Karađorđevu ulicu, na potezu od Brankovog mosta do kraja Beton hale, KO Stari grad

31. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
27. novembar 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta izgradnje turističkog objekta na KP 2/53, KO Kopaonik

27. novembra 2019.|

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
25. novembar 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postavljanja plutajućeg plovila pontonskog tipa za snabdevanje plovila pogonskim gorivom, na lokaciji lučkog područja Veliko Gradište

25. novembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 6. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće