Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. jul 2019.

Rešenje nosiocu projekta „PWW Deponija Dva“ d.o.o. Leskovac

19. jula 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
9. jul 2019.

Rešenje nosiocu projekta „Blizanci“ d.o.o. – Velesnica kod Kladova, o nemanju potrebe za izradom Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat projekat eksploatacije peska i šljunka na površinskom kopu „Butorke“ kod Kladova

9. jula 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
20. jun 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije drumskog mosta preko reke Ibar – Mehov Krš

20. juna 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
19. jun 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje privremenih gradilišnih objekata za potrebe rekonstrukcije poletno-sletnih staza i platformi AERODROMA“NIKOLA TESLA“, BEOGRAD

19. juna 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
10. jun 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje vangradskog toplovoda za prenos energije iz TE „Nikola Tesla A“Obrenovac -TO Novi Beograd, u K.O. Urovci

10. juna 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće