Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. oktobar 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta radio bazne stanice na lokaciji “KG4473­_01 KS_Brus_Centar“

16. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
16. oktobar 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ski staze „Karaman Greben“

16. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
4. oktobar 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje visećeg mosta, za nošenje vodovodne cevi i pešačkog  saobraćaja, preko reke Zapadne Morave

4. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
28. septembar 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dela postojećeg objekta magacina P.A. hemikalija

28. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
26. septembar 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Idejnog projekta za postavljanje zaštite od buke sa državnog puta IA reda broj A1 deonice kroz Beograd

26. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće