Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. март 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта уклањања линије вертикални конти лив у згради број 3, објекта за производњу руде гвожђа и црне металургије – 401, хала челичане на к.п.бр. 2571/25, КО Радинац

11. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
11. март 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције Терминала 2 – дела објекта на првом спрату, за потребе ”Dufry duty free shop-a” (Main shop-a и ресторана ”Kapital”), на делу к.п.бр. 5255, КО Сурчин

11. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. март 2020.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат радио  базне станице „NI4420_01 BO_Kladovo Djerdap“ на КП 1544/2 КО Кладово

9. марта 2020.|

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
2. фебруар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за изградњу моста преко Себечевске реке

2. фебруара 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
24. јануар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину мобилног постројења за третман неопасног грађевинског отпада, на целокупној територији Републике Србије, са базом на к.п.бр. 3349/16, КО Ветерник

24. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће