Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. октобар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице на локацији “KG4473­_01 KS_Brus_Centar“

16. октобра 2019.|

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
16. октобар 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње ски стазе „Караман Гребен“

16. октобра 2019.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
4. октобар 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње висећег моста, за ношење водоводне цеви и пешачког  саобраћаја, преко реке Западне Мораве

4. октобра 2019.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. септембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела постојећег објекта магацина П.А. хемикалија

28. септембра 2019.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
26. септембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Идејног пројекта за постављање заштите од буке са државног пута IA реда број А1 деонице кроз Београд

26. септембра 2019.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће