Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

2. фебруар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за изградњу моста преко Себечевске реке

2. фебруара 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
31. јануар 2020.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта „Фабрика картона Умка“ д.о.о. Умка – Београд

31. јануара 2020.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. јануар 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Магистралног гасовода МГ – 10 Ниш – Димитровград

27. јануара 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
24. јануар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину мобилног постројења за третман неопасног грађевинског отпада, на целокупној територији Републике Србије, са базом на к.п.бр. 3349/16, КО Ветерник

24. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
17. јануар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекат доградње система за аутоматско дозирање гума за ЦРХ Поповац

17. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 7., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекат доградње система за аутоматско дозирање гума за ЦРХ Поповац, на к.п. бр. 2226 КО Поповац, општина Параћин, носиоцу пројекта ”ЦРХ Србија” д.о.о., Поповац бб, 35254 Поповац – Параћин.