Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. октобар 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње ски стазе „Караман Гребен“

16. октобра 2019.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. октобар 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студијe о процени утицаја на животну средину пројекта продужења радног века и повећања снаге блокова А1 и А2, снаге 2х210 MW, на катастарској парцели 1934/1 К.О. Уровци, Градска општина Обреновац

10. октобра 2019.|

На основу чл. 14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), даје следеће
4. октобар 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње висећег моста, за ношење водоводне цеви и пешачког  саобраћаја, преко реке Западне Мораве

4. октобра 2019.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
4. октобар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса „Винча“

4. октобра 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
4. октобар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта            нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча у Београду

4. октобра 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће