Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. октобар 2019.

Решење o сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хале површине 619 m2 за рафинацију олова, ”EcoMet Reciklaža” д.о.о Лозница

29. октобра 2019.|

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
24. октобар 2019.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције погона за брушење и тврдо хромирање ваљака, на катастаркој парцели број 2571/15 КО Радинац, Град Смедерево

24. октобра 2019.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09),  даје следеће
18. октобар 2019.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта ”GASTRANS” d.o.o. – NOVI SAD

18. октобра 2019.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. октобар 2019.

Решење којим се носиоцу пројекта Регионални центар за управљање отпадом „Еко Тамнава“

18. октобра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
16. октобар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице на локацији “KG4473­_01 KS_Brus_Centar“

16. октобра 2019.|

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће