Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. јун 2020.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање опасним отпадом – складиштење и третман,  на к.п. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 и 3524/2 К.О. Врчин

3. јуна 2020.|

На основу чл. 14. став  1. и 4. и чл. 15. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
2. јун 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Главица – Бојиновићи”

2. јуна 2020.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
29. мај 2020.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат производње уља за ложење(мазута) и гасног уља екстра лаког евро ел (лож уља) у склопу постојећег погона и технолошке опреме на к.п. бр. 547/1, К.О. СУКОВО

29. маја 2020.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
29. мај 2020.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за далековод 110kV бр. 148/2 ТЦ Бор 2- ТЦ Зајечар 2

29. маја 2020.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
21. мај 2020.

Решење којим се носиоцу пројекта „Инфраструктура железнице“а.д., Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта  реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица (Путничка) – Чикерија-Бачалмаш-Баја

21. маја 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће