Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. јануар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекат доградње система за аутоматско дозирање гума за ЦРХ Поповац

17. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 7., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекат доградње система за аутоматско дозирање гума за ЦРХ Поповац, на к.п. бр. 2226 КО Поповац, општина Параћин, носиоцу пројекта ”ЦРХ Србија” д.о.о., Поповац бб, 35254 Поповац – Параћин.
14. јануар 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, на к.п. бр. 2880, КО Дедина, Град Крушевац

14. јануара 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
2. јануар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину,за изградњу секундарне фекалне канализационе мреже – изградња фекалне канализације у Паштровићевој улици на грађевинскoj парцели “С24”

2. јануара 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 2, Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
31. децембар 2019.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта експлоатације мермера као архитектонско – грађевинског камена из лежишта ”Трешњица”, КО Тврдићи

31. децембра 2019.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
31. децембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција партера Савског кеја уз Карађорђеву улицу, на потезу од Бранковог моста до краја Бетон хале, КО Стари град

31. децембра 2019.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће