Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. децембар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу креча на К.П. бр. 1547/1 КО Каона, Општина Кучево

3. децембра 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. новембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта изградње туристичког објекта на КП 2/53, КО Копаоник

27. новембра 2019.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
25. новембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постављања плутајућег пловила понтонског типа за снабдевање пловила погонским горивом, на локацији лучког подручја Велико Градиште

25. новембра 2019.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
22. новембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, за  Идејни пројекат – денивелисани укрштај пруге Београд-Батајница-Шид (Суботица) и Булевара уметности на Новом Београду

22. новембра 2019.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 2, Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
21. новембар 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студијe о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкцијe дела Топле ваљаонице

21. новембра 2019.|

На основу чл. 14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), даје следеће