Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. август 2019.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске – Деоница 4

23. августа 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
23. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње Фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља

23. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
23. август 2019.

захтев за сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину постројења за складиштење и претакање нафтних деривата и течног нафтног гаса

23. августа 2019.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
23. август 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај ѕа ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта –Складиштење и третман неопасног и опасног отпада-ЕЕ отпад који не садржи фреон и отпадна возила

23. августа 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 4. и чл. 15. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
23. август 2019.

Решење којим се одлучује да за пројекат складишта неопасног отпада „ИНОС-НАПРЕДАК“ Д.О.О. МИШАР није потребна процена утицаја на животну средину

23. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е