Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. фебруар 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња и реконструкција “Претакалишта камионских  цистерни”, КО Смедерево

14. фебруара 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
13. фебруар 2020.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада, на територији КО Севојно, град Ужице

13. фебруара 2020.|

На основу чл. 20. и 28. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
12. фебруар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ”Крајњи Рид”

12. фебруара 2020.|

На основу чл.28. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
12. фебруар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица (Путничка) – Чикерија-Бачалмаш-Баја, деоница Суботица – граница са Мађарском

12. фебруара 2020.|

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
12. фебруар 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера на површинском копу ”Забрежје”

12. фебруара 2020.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће