Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. март 2016.

Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја

16. марта 2016.|

На основу члана 18., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
24. новембар 2015.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ЈКП „Градска Топлана Ниш”- локација „Криви вир“

24. новембра 2015.|

ИСТЕКЛО ОБАВЕШТЕЊЕ На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе
8. април 2015.

Захтев за интегрисану дозволу оператера „Апатинска пивара“ д.о.о. Апатин

8. априла 2015.|

ИСТЕКЛО ОБАВЕШТЕЊЕ На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
24. март 2015.

Захтев за интегрисану дозволе по захтеву оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја

24. марта 2015.|

ИСТЕКЛО ОБАВЕШТЕЊЕ На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: