Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. новембар 2016.

Захтев за интегрисану дозволу оператера Рударско топионичарски басен Бор група Топионица и рафинација бакра Бор д.о.о., Погон Електролиза, РЈ Фабрика соли метала

14. новембра 2016.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
4. октобар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе IGM “Mladost”

4. октобра 2016.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе
30. август 2016.

Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера оператера ”CRH (Србија)” д.о.о из Поповца

30. августа 2016.|

На основу члана 18., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје следеће:
29. јул 2016.

Захтев за интегрисану дозволу ”PWW Депонија” д.о.о. из Јагодине

29. јула 2016.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за  интегрисану дозволу
16. март 2016.

Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја

16. марта 2016.|

На основу члана 18., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: