Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

2. март 2018.

Захтев за интегрисану дозволу оператера Титан Цементара Косјерић д.о.о.

2. марта 2018.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
30. јануар 2018.

Захтев за интегрисану дозволе од оператера ”Yunirisk” d.о.о., Београд

30. јануара 2018.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
20. децембар 2017.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера „ЗОРКА-КЕРАМИКА“ д.о.о. Шабац

20. децембра 2017.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
15. март 2017.

Захтев за издавање интегрисане дозволе оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“

15. марта 2017.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: ОБАВЕШТЕЊЕ  о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе
27. децембар 2016.

Захтев за интегрисану дозволе од оператера ”FCC EKO” д.о.о. огранак Лапово, ул. Ратника Солунског фронта бб, број захтева: 353-01-00014/2014-18, за рад регионалне депоније ”Врбак” у Лапову

27. децембра 2016.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: