Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. oktobar 2020.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera APATINSKA PIVARA DOO Apatin

23. oktobra 2020.|

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
7. novembar 2019.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera VIBAC BALCANI d.o.o. Kočino Selo

7. novembra 2019.|

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
5. avgust 2019.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera CRH (Srbija) d.o.o. Popovac

5. avgusta 2019.|

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
8. jul 2019.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac

8. jula 2019.|

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
23. avgust 2018.

Zahtev za reviziju integrisane dozvole od operatera ”Messer Tehnogas” AD

23. avgusta 2018.|

Na osnovu člana 18, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće: