Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. август 2018.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера „Меsser Tehnogas“ Београд

10. августа 2018.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
17. јул 2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера TИТАН ЦЕМЕНТАРА КОСЈЕРИЋ д.о.о.

17. јула 2018.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
27. јун 2018.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера ИГМ „ОПЕКА“ д.о.о. Смедеревска Паланка

27. јуна 2018.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
6. јун 2018.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера TИТАН ЦЕМЕНТАРА КОСЈЕРИЋ д.о.о.

6. јуна 2018.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
6. јун 2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. Шабац

6. јуна 2018.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: