Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

8. jul 2019.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac

8. jula 2019.|

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
24. april 2019.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje „MESSER TEHNOGAS“ A.D. Beograd, „Fabrika Kraljevo“ u Kraljevu

24. aprila 2019.|

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
16. januar 2019.

Nacrt integrisane dozvole od operatera „MESSER TEHNOGAS“ A.D. Beograd

16. januara 2019.|

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
10. januar 2019.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje IGM „OPEKA“ d.o.o. Smederevska Palanka

10. januara 2019.|

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
16. novembar 2018.

Rešenje o reviziji integrisane dozvole za operatera ”Messer Tehnogas” AD

16. novembra 2018.|

Na osnovu člana 15, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće: