Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. јануар 2019.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење ИГМ „ОПЕКА“ д.о.о. Смедеревска Паланка

10. јануара 2019.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
16. новембар 2018.

Решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера ”Мессер Техногас” AД

16. новембра 2018.|

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
4. октобар 2018.

Нацрт решења о ревизији интегрисане дозволе за оператера ”Messer Tehnogas” AД

4. октобра 2018.|

На основу члана 12, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
23. август 2018.

Захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера ”Messer Tehnogas” AД

23. августа 2018.|

На основу члана 18, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
17. август 2018.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера ”Yunirisk” d.о.о.

17. августа 2018.|

На основу члана 12., став 6, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: