Нацрт интегрисане дозволе по захтеву оператера ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац

3. априла 2015.|

ИСТЕКЛО ОБАВЕШТЕЊЕ На основу члана 12., став 6., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: