Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. фебруар 2017.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера ЈКП „Градска Топлана Ниш”, Tоплана „Криви вир“

3. фебруара 2017.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
10. новембар 2016.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера ”PWW Депонија” д.о.о. из Јагодине

10. новембра 2016.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
4. новембар 2016.

Нацрт интегрисане дозволе по захтеву оператера ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац, Огранак Власотинце, број захтева 353-01-02285/2010-02, за рад постројења и обављање активности производње грађевинског материјала

4. новембра 2016.|

На основу члана 12., став 6., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/2015), даје следеће:
28. јул 2016.

Нацрт решења о ревизији интегрисане дозволе за оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја, број захтева: 353-01-01514/2013-05, за рад постројења ”Сојапротеин” АД

28. јула 2016.|

На основу члана 18., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: ОБАВЕШТЕЊЕ о нацрту решења о ревизији интегрисане дозволе
19. мај 2015.

Нацрт интегрисане дозволе по захтеву оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја

19. маја 2015.|

ИСТЕКЛО ОБАВЕШТЕЊЕ На основу члана 12., став 6., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: