Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

6. јун 2018.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера TИТАН ЦЕМЕНТАРА КОСЈЕРИЋ д.о.о.

6. јуна 2018.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
7. фебруар 2018.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. Шабац

7. фебруара 2018.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
22. јануар 2018.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера „ЗОРКА-КЕРАМИКА“ д.о.о. Шабац

22. јануара 2018.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
18. децембар 2017.

Нацрт интегрисане дозволе оператера Рударско топионичарски басен Бор група Топионица и рафинација бакра Бор д.о.о.

18. децембра 2017.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
24. март 2017.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера ”FCC EKO” д.о.о. огранак Лапово, ул. Ратника Солунског фронта бб, број захтева: 353-01-00014/2014-18, за рад регионалне депоније ”Врбак” у Лапову

24. марта 2017.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: