Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

5. август 2019.

Нацрт интегрисане дозволе за постројење ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац, Огранак Мала Плана

5. августа 2019.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
16. јануар 2019.

Нацрт интегрисане дозволе од оператера „МESSER TEHNOGAS“ А.D. Београд

16. јануара 2019.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
4. октобар 2018.

Нацрт решења о ревизији интегрисане дозволе за оператера ”Messer Tehnogas” AД

4. октобра 2018.|

На основу члана 12, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
17. август 2018.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера ”Yunirisk” d.о.о.

17. августа 2018.|

На основу члана 12., став 6, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
27. јун 2018.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера ИГМ „ОПЕКА“ д.о.о. Смедеревска Паланка

27. јуна 2018.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: