Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. јун 2017.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера за оператера ”FCC EKO” д.о.о. огранак Лапово

14. јуна 2017.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
16. децембар 2016.

Решење о издавању интегрисане дозволе по захтеву оператера ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац, огранак Власотинце

16. децембра 2016.|

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
16. децембар 2016.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера ”PWW Депонија” д.о.о. из Јагодине

16. децембра 2016.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
30. август 2016.

Решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја

30. августа 2016.|

На основу члана 18., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:
18. јун 2015.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера ”Сојапротеин” АД из Бечеја

18. јуна 2015.|

На основу члана 15. став 5, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: