Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. април 2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење „ЗОРКА-КЕРАМИКА“ д.о.о. Шабац

20. априла 2018.|

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
5. април 2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера Фабрика соли метала Бор

5. априла 2018.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
15. јануар 2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера ЈКП „Градска Tоплана“ Ниш, топлана „Криви Вир“ из Ниша

15. јануара 2018.|

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
14. јун 2017.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера за оператера ”FCC EKO” д.о.о. огранак Лапово

14. јуна 2017.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
16. децембар 2016.

Решење о издавању интегрисане дозволе по захтеву оператера ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац, огранак Власотинце

16. децембра 2016.|

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: