Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. jun 2020.

Nacrt integrisane dozvole za postrojenje CRH (Srbija) d.o.o. Popovac

3. juna 2020.|

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
2. jun 2020.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

2. juna 2020.|

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
10. februar 2020.

Nacrt integrisane dozvole za operatera „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

10. februara 2020.|

Na osnovu člana 12., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
28. novembar 2019.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za postrojenje IGM „MLADOST“ d.o.o. Leskovac

28. novembra 2019.|

Na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:
7. novembar 2019.

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera VIBAC BALCANI d.o.o. Kočino Selo

7. novembra 2019.|

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće: