Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. октобар 2020.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење CRH (Srbija) d.о.о. Поповац

26. октобра 2020.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
23. октобар 2020.

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера AПАТИНСКА ПИВАРА ДОО Апатин

23. октобра 2020.|

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
3. јун 2020.

Нацрт интегрисане дозволе за постројење CRH (Srbija) d.о.о. Поповац

3. јуна 2020.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
2. јун 2020.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

2. јуна 2020.|

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
10. фебруар 2020.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

10. фебруара 2020.|

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: