Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

13. октобар 2020.

Обавештење о јавном увиду у документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс ПСГ „Банатски Двор“

13. октобра 2020.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс ПСГ „Банатски Двор“ у Банатском Двору, оператера ПСГ „Банатски Двор“ д.о.о.
7. август 2020.

Захтев за издавање сагласности и документ ажуриран Извештај о безбедности за комплекс „ХИП Петрохемија“ Панчево, оператера „ХИП Петрохемија“ а.д. Панчево

7. августа 2020.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11- одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће: О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажуриран Извештај о безбедности за комплекс „ХИП Петрохемија“ Панчево, оператера „ХИП Петрохемија“ а.д. Панчево.
9. јун 2020.

Обавештење о јавном увиду у документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“

9. јуна 2020.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
25. март 2020.

Отказивање јавног увида у документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“

25. марта 2020.|

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да се до даљнег отказује јавни увид у документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“ за производњу меке полиуретанске пене, душека и јастука од меморијске пене у Руми, оператера „Healthcare Europe“ доо Рума, који је планиран да траје у периоду од 16. марта до 10. априла 2020. године, као и јавна презентација и расправа у вези наведеног документа, која је заказана за 22. април 2020. године са почетком у 11 часова, у Конференцијској сали Kултурног Центра Рума у Руми, услед новонасталих околности које се тичу проглашења ванредног стања.

19. март 2020.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“

19. марта 2020.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће: